Test Titel

dgshgfkg

  weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ... weil 7 8 9 ...

weil 7 8 9 ...

Dienstag, 26. November

08.08.2019

  
VorspeiseBohnensuppe b
Menü 1

Rinderbraten a,b,k  Kartoffelknödel 3,a,L  Salat 1,3,8,11,a,b,e,i,k,L 

Menü 2

Schlemmerfischfilet Brokkoli 1,a,i,j Petersilienkartoffeln 3,i,L

Salat 1,3,8,11,a,b,e,i,k,L

Menü 3

Gemüselasagne 1,a,b,e,H,i  Salat 1,3,8,11,a,b,e,i,k,L 

Menü 4

Salatbuffet 1,2,3,8,11,a,b,e,i,j,k,L

NachspeisePudding i